Instytut Pamięci Narodowej

Lengyel hónapok

június 1956

Wyszukiwarka

július

A poznańi Sztálin Fémművekben (ZISPO) 25 százalékkal felemelik a munkanormákat. A következő években további szigorították a normákat, különösen a W-3 üzemegységben.

1954

A W-3 üzemegységben néma tiltakozást tartanak.

október

A W-3 Üzemi Tanácsának képviselői tárgyalásokat folytatnak Varsóbana Fémmunkások Szakszervezetének vezetőségévelvalamint a Gépipari Minisztériumban – a Sztálin Fémművek Munkástanácsának mellőzésével.

november

A Sztálin Fémművek dolgozóihoz olyan információk jutnak el, hogy a bérekből szabálytalan módszerrel számolják ki az adót.

január

Az állambiztonsági szervek megítélése szerint nő az elégedetlenség a Sztálin Fémművekben.

február

Megvitatják az új ötéves tervet. A Sztálin Fémművek dolgozói összesen 4704 beadványt nyújtanak be a munkaszervezéssel és a munkairányítással kapcsolatosan. A törvénytelen adószámításról értesítik a poznańi Vajdasági Ügyészséget.

március

A W-3 delegációja másodszor utazik tárgyalni Varsóba. Az addigi – eredménytelen – követeléseket újabbakkal egészítik ki.

április

Április 21-én nyílt gyűlést szerveznek a Lengyel Egyesült Munkáspárt (LEMP) Központi Bizottságának titkára, Jerzy Morawski részvételével, ahol bírálják azt a gyakorlatot, ahogyan a felsőbb szervek intézik a munkások ügyeit. Április végén a W-3 küldöttsége harmadszor is Varsóba utazik tárgyalni.

május

A W-3 dolgozóinak küldöttsége kétszer is találkozik a Szakszervezetek Központi Tanácsának képviselőivel és a Fémmunkások Szakszervezetének Főigazgatóságával. Viharos gyűlés zajlik le az üzemcsarnokban. A W-3 küldöttei kapcsolatba lépnek a Sztálin Fémművek többi üzemegységével és más poznańi gyárakkal.

június 8.

Újabb gyűlés a W-3 üzemegységben, ezúttal Stanisław Pietrzak, a Gépipari Minisztérium főosztályvezetőjének jelenlétében, aki megígéri, hogy tíz napon belül elintézi a normaemelés rendezését és az adótúlfizetés visszatérítését.

június 16.

A W-3 üzemegységben rövid munkabeszüntetéseket tartanak.

június 21.

A W-3 üzemegységben röpgyűlés zajlik, ahol megválasztják a delegáció tagjait a Szakszervezetek Központi Tanácsa képviselőivel folytatandó tárgyalásokhoz. Követelik azt is, hogy kapjanak magyarázatot arra, miért nem válaszolt Stanisław Pietrzak akérdéseikre. Az állambiztonsági szervek a Sztálin Fémművek más üzemeiben is elégedetlenséget jeleznek, s ugyanezt tapasztalják a Városi Közlekedési Vállalatnál, a vasutasok közt valamint a Vasúti Járműjavító Üzemekben egyaránt.

június 22.

Megérkeznek Varsóból a Szakszervezetek Központi Tanácsa és a Gépipari Minisztérium képviselői, hogy tárgyaljanak a W-3 dolgozóival.

június 23.

A W-3 üzemegységben tartott röpgyűlésen Jan Majchrzycki, a LEMP Üzemi Pártbizottságának első titkára bejelentette, hogy ismét delegációt küldenek Varsóba, amely a Sztálin Fémművek dolgozói kollektíváját fogja képviselni.

június 25.

A Városi Közlekedési Vállalatnál röpgyűlést tartanaka munkanormák felemelése és a munkakörülmények romlása miatt. A Pomet Fémipari Üzemek és a Nagy-lengyelországi Mechanikai Gépgyár dolgozói -fizetésük kézhezvétele után -bírálják a normákat és a fizetéseket. A Sztálin Fémművek W-8 üzemegységében a vezetés röpgyűlést hív össze, hogy megakadályozzák a munkások tervezett munkabeszüntetését. Kiválasztanak 27 főt, akik másnap elutaznak tárgyalni Varsóba.

június 26.

Varsóban a Gépipari Minisztériumban tárgyalásokat folytatnak a Sztálin Fémművek küldöttségével, ahol Roman Fidelski miniszter előadja javaslatát a munkáskövetelések teljesítéséről. Úgy döntenek, hogy a tárgyalásokat másnap folytatják Poznańban.

június 27.

Visszaérkezésük után a delegáció tagjai közlik a Sztálin Fémművek dolgozóival, hogy követeléseik eredménnyel zárultak. Poznańba érkezik többek közt Fidelski miniszter, illetve a Szakszervezetek Központi Tanácsának képviselői -Marian Czerwiński és Józef Bień. A küldöttekkel való találkozón a miniszter kifejti véleményét az előző napi egyeztetésekről. A Sztálin Fémművek minden üzemében gyűléseket tartanak, melyeken részt vesznek a központi vezetés képviselői. A W-8 üzemegységben Zofia Błotna sztrájkra szólítja fel a dolgozókat – hatan fogadják meg a szavát. A Vasúti Járműjavító Üzemekben már néhány nap óta tapasztalható a „hajlandóság a sztrájkra”. Sztrájkba lépnek a VIII/o Részleg dolgozói. A röpgyűlésen a munkások követelik, hogy jöjjön el hozzájuk a közlekedési miniszter. Az üzembe érkezik Leon Stasiak (a LEMP poznańi Vajdasági Pártbizottságának első titkára) és Józef Pieprzyk (a poznańi Vajdasági Nemzeti Tanács Elnökségének vezetője), akik részt vesznek a gyűlésen. Czesław Rutkowskit -a sztrájk egyik szervezőjét -48 órára előzetes letartóztatásba helyezi a Szamotuły Járás Állambiztonsági Hivatala.

június 28.

06.00 óra:A W-3 dolgozói nem veszik fel a munkát, hanem a tolatóvágány csarnokban gyülekeznek. Ezután a munkások csoportokra oszlanak, és körbejárják a Sztálin Fémművek más üzemegységeit (W-2, W-4, W-6, W-8). 06.35 óra:A Sztálin Fémművek dolgozói kivonulnak a gyárból, és a Dzierżyński utcán elindulnak a városközpont irányába. 06.35-09.00 óra között:A munkások menete a Dzierżyński utcán halad. A Wildecki térnél egy részük a Gwardia Ludowa utca felé veszi az irányt, mások a Przemysłowa és a Robocza utcán át a Vasúti Járműjavító Üzemekbe tartanak. Miután a Marchlewski utcánál összeér a két menet, a Sztálin Fémművek, a Vasúti Járműjavító Üzemek és más gyárak dolgozói elhagyják a Wilda városrészt, áthaladnak a Vasúti hídon, majd a Rokossowski és a Roosevelt utca után tovább vonulnak a Jeżyce negyed utcáin: a Zwierzyniecka, a Kraszewski és a Dąbrowski utcán. A tüntetőkhöz csatlakoznak a városrész üzemeinek munkásai, többek között a Városi Közlekedési Vállalat, a „Párizsi Kommün” Ruhaipari Vállalat, a Marcin Kasprzak Grafikai Vállalat,a poznań Mechanikai Gépgyár valamint a „Wiepofama” Nagy-Lengyelországi Mechanikai Gépgyárdolgozói. Ez utóbbiak egy része az Állami Dohánygyárba indul, majd a Matejko, a Berwiński, a Wyspiański és a Rokossowski utcán a városközpontba tart. Eközben a tüntetők, akik korábban a Dąbrowski utcán haladtak, a Fredro, a 27 Grudnia, a Ratajczak és a Vörös Hadsereg utcán át a Sztálin térre mennek. A térre megérkeznek a munkásmenetek a Grunwald városrészből és a folyó jobb partján lévő negyedből (többek között a Poznańi Aratógépgyár, a Nagy-lengyelországi Autójavító Vállalat, a Lechia Kozmetikai Gyár és a Pomet Fémipari Üzemek dolgozói). Teherautókon is érkeznek a munkások a helyszínre. 09.00-11.00 óra között:A Vár előtti téren, a Városi Nemzeti Tanács székhelye előtt összegyűlt tüntetők kiabálni kezdenek, követelik, hogy a hatalom képviselői jöjjenek ki. A tömeg soraiból megalakult delegáció tárgyalni indul Franciszek Frąckowiakhoz, a Városi Nemzeti Tanács vezetőjéhez. Követelik, hogy jöjjön Poznańba Józef Cyrankiewicz miniszterelnök vagy Edward Ochab, a LEMP KB első titkára. A tüntetők egy csoportja fehér zászlót tűz ki a vár tetején levő rúdra. A Városi Nemzeti Tanács vezetőjével folytatott tárgyalások után a delegáció a LEMP Vajdasági Pártbizottságának épületéhez indul. A Wincenty Kraśkóval tartott tárgyalások során újból követelik, hogy Cyrankiewicz miniszterelnök utazzon Poznańba. A küldöttség nyomására Kraśko beszédet mond a tömeg előtt. Cáfolja Czesław Rutkowski letartóztatását, amivel fokozza a Vasúti Járműjavító Üzemek dolgozóinak ellenérzését. Rutkowski letartóztatásának híre és annak cáfolata villámgyorsan pletykává változik a Sztálin Fémművek tárgyalódelegációjának állítólagos letartóztatásáról, amit később megafonon terjesztenek a Vajdasági Közlekedési Igazgatóságtól lefoglalt autóból. Az autót a Kościuszko utcáról vezette a térre a Vasúti Járműjavító Üzemek két dolgozója – Deckert és Tomaszczyk. 10.00 óra körül a tüntetők egy csoportja másodszor is bemegy a LEMP Vajdasági Pártbizottságának székházába, ahol leszaggatják a vörös zászlókat és kiakasztják a jelszavakat tartalmazó táblákat. Mások behatolnak a Vajdasági Rendőrkapitányság épületébe és meggyőzik a rendőröket, hogy csatlakozzanak a tüntetéshez. Lipiński alezredes, a Belbiztonsági Hadtest 10. ezredének parancsnoka, Herda százados vezetésével egy csapat katonát vezényel a Vajdasági Állambiztonsági Hivatalhoz azzal a feladattal, hogy nyújtsanak segítséget az épület védelmének megszervezéséhez. 10.00 óra után a tömeg kettéválik. Az összegyűltek egy része, a rádióskocsi megafonjából elhangzó felhívások hatására, a Młyńska utcai börtön felé indul. A második csoport a Kochanowski utcához vonul, ahol a Vajdasági Állambiztonsági Hivatal épülete található. A Dąbrowski utcában lévő Társadalombiztosítási Intézet tetejéről ledobálják a nyugati rádióadások megzavarására szolgáló berendezéseket. A tüntetők egy része bemegy a LEMP Városi Pártbizottságának Mickiewicz utcai épületébe. 10.15 óra körül a tüntetők a Kochanowski utcába érnek. Ugyanebben az időben az első csoport megérkezik a Młyńska utcai börtönhöz. A tüntetők követelik, hogy nyissák ki a kaput. Hogy elriasszák a börtön előtt összegyűlt tömeget, az őrök a tűzcsapokból locsolják őket. 10.15 körül megkezdődik a börtönkapu ostroma, néhány tüntető létrán átmászik a falon és belülről szélesre tárják a kaput. A tüntetők betörnek a börtönbe, kinyitják a cellákat és kiengednek 252 rabot. Eközben a Kochanowski utcában az állambiztonsági funkcionáriusok vízsugárral locsolják a tüntetőket; a Vajdasági Állambiztonsági Hivatal irányába kövek repülnek. 11.00 óra körül lövések dördülnek, az első sebesülteket a Pawłow és a Raszeja Kórházba szállítják. 11.00-14.00 óra között:A Młyńska utcában tartózkodó tüntetők bemennek a Járási Bíróság és Ügyészség épületébe, kidobálják az utcára és felgyújtják az aktákat. 11.30 körül feltörik a börtön épületében található fegyverraktárt, ennek következtében 80 darab fegyver és a hozzá való lőszer kerül a tüntetők kezébe. 11.00 óra körül a Páncélos és Gépesített Csapatok Tiszti Iskolájának parancsnoka a kijelölt objektumok védelmére vezényli az iskola 300 növendékét, valamint 16 tankot, két páncélozott szállító harcjárművet (BTR) és 30 páncélautót is odaküld. A Kochanowski utcába tartó néhány tankra benzines palackokat dobnak. A katonákat a járművek elhagyására kényszerítik. 12.00 óra után a Páncélos és Gépesített Csapatok Tiszti Iskolájából elindítják a következő egységet, amely négy tankból és két szakasz tisztjelöltből áll. 12.30 körül a tüntetők birtokba vesznek két tankot és lefegyverzik azok legénységét. 13.00 óra körül a Páncélos és Gépesített Csapatok Tiszti Iskolájának parancsnoka beszélgetést folytat Jerzy Bordziłowski tábornokkal, a Lengyel Hadsereg vezérkari főnökével. Ezt követően elrendeli öt szakasz tisztjelölt és 13 tank visszahívását a Biedruskban lévő lőtérről. Korábban Jerzy Bordziłowski tábornok harckészültséget rendel el a biedruski lőtéren tartózkodó 2. Páncélos Hadtest számára. A Kochanowski utca környékén megélénkül a tűzharc, javában tart az Állambiztonsági Hivatal ostroma, az épületet több mint 20 lőállásból lövik. 14.00-18.00 óra között:14.00 óra körül a Ławica repülőtéren leszáll egy katonai csoport Popławski tábornokkal az élen, aki átveszi a rendfenntartó erők irányítását Poznańban. 15.00 órakor a Páncélos és Gépesített Csapatok Tiszti Iskolájának parancsnoka a Vajdasági Állambiztonsági Hivatalhoz rendeli a Biedruskból visszahívott rohamegységet, amely 8 tankból és 120 tisztjelöltből állt. A menetoszlop a tüntetők erős ellenállásába ütközik. A tisztjelölteknek két óra múltán végre sikerül eljutniuk a körülvett épülethez, és 17.30 órakor bezárul a Vajdasági Állambiztonsági Hivatal épülete köré vont gyűrű. 16.00 óra után az akcióba bekapcsolódnak a 2. Páncélos Hadtest alakulatai is. Időközben a felfegyverzett csoportok lefegyverzik az alábbi erőket: a Mezőgazdasági Főiskola Katonai Tanulmányok részlegét (14.30 óra), a VIII. számú Rendőrkapitányságot Junikowóban (15.00 óra), az Orvostudományi Egyetem Katonai Tanulmányok részlegét (15.30 óra), az V. számú Rendőrkapitányságot Wilda városrészben (16.00 óra), a rendőrőrsöt Swarzędzben (17.00 óra) és Puszczykowóban (18.00 óra). 18.00 óráig bevonulnak a hadsereg első alakulatai Poznańba: a 2. Páncélos Hadtest 19. Páncélos Hadosztályának katonái. 18.00-21.00 óra között:A tüntetők fegyveres csoportjai lefegyverzik az állambiztonság által működtetett fogolytábort Mrowinóban (18.30 óra), továbbá: a Poznańi Műszaki Egyetem Katonai Tanulmányok részlegét (19.00 óra) és a rendőrőrsöt Mosinában (19.30 óra). 20.10-kor lövöldözés kezdődik Czempińben, ahol sikertelenül próbálják megszerezni a fegyvereket a rendőrőrsön. Poznańban -különösen a Vajdasági Állambiztonsági Hivatal épületének környékén -tovább folytatódnak a harcok az állambiztonsági erőkkel. 20.00 óra körül érkeznek a városba a 2. Páncélos Hadtest 10. Páncélos Hadosztályának egységei. Środa Wielkopolskában a délutáni és esti órákban a Főtéren, a LEMP Járási Pártbizottságánál gyülekeznek a város lakói. Egy időre feltartóztatják a Belbiztonsági Hadtest Poznańba tartó egységét. 23.15 óra után a rendőrség feloszlatja a gyülekezőket. 21.00 órakor kijárási tilalmat vezetnek be Poznańban, amely másnap reggel 04.00 óráig van érvényben.

június 28-29.

21.00-04.00 óra között:A kijárási tilalom ellenére Poznań néhány pontján folytatódnak a harcok, főleg a Kochanowski utca és a Vár környékén. 01.30 óra után megkezdődnek a tömeges letartóztatások. A letartóztatott személyeket a Ławicában felállított gyűjtőhelyre szállítják. 22.00 órakor a wędrzyni gyakorlótáborból Poznańba érkeznek a 2. Katonai Hadtest 4. Gyalogos Hadosztályának egységei.

június 29.

04.00-05.00 óra között bevonulnak Poznańba a 2. Katonai Hadtest 5. Gyalogos Hadosztályának egységei. A 4. Páncélos Hadosztály katonáit a Sztálin Fémművekbe, a Poznańi Nemzetközi Vásár területére, valamint a Dąbrowski és a Polna utca környékére vezénylik. Az 5. Páncélos Hadosztály feladatai közé tartozik többek közt a Vajdasági Állambiztonsági Hivatal biztosítása, a Belbiztonsági Hadtest laktanyáinak és a Vasúti Járműjavító Üzemek védelme. Emellett járőröznek az utcákon valamint részt vesznek az egyes ellenállási pontok felszámolásában, ami körülbelül 17.00 óráig tart. Az alakulatok egy részét Lubońba irányítják a sztrájkoló üzemekbe. A poznańi üzemek többségében nem veszik fel a munkát. Folytatódnak a sztrájkok Luboń, Swarzędz és Kostrzyn néhány üzemében is. A délutáni órákban a Dąbrowski utcán vonuló néhány ezres tüntető tömeg megpróbál eljutni a Vajdasági Állambiztonsági Hivatal épülete elé. Miután észreveszik az ott álló tankokat, a tömeg feloszlik. Swarzędzben a hadsereg megakadályozza, hogy a tüntetők elinduljanak Poznańba. 19.30 órakor Józef Cyrankiewicz miniszterelnök rádióbeszédet mond, amelyben a néphatalom ellenségeinek kézlevágásával fenyegetőzik.

június 30.

Maradéktalanul helyreállítják az autóbusz-, villamos- és trolibusz-közlekedést. Néhány üzemben tovább folytatódnak a sztrájkok (többek közt a Vasúti Járműjavító Üzemekben, a Poznańi Autóipari Berendezések Gyárában, valamint a Poznańi Szíjgyártó Vállalatnál), más helyeken sokan nem jelennek meg a munkahelyükön. A késő éjszakai órákig lövések hallatszanak Poznań különböző pontjain. A Citadellán lezajlanak a hivatalos temetési szertartások Cyrankiewicz miniszterelnök és Edward Gierek, a LEMP Központi Bizottsága titkárának részvételével. A délutáni órákban megkezdődik a katonai erők java részének kivonása Poznań területéről.

július 3.

Megszüntetik a ławicai gyűjtőhelyet.

július 8.

A hivatalos adatok szerint eddig a napig 658 személyt helyeznek előzetes letartóztatásba. A rendőri szervek ezen kívül még 88 személyt vesznek őrizetbe. Az ügyészségnek 98 személyt adnak át, a fiatalkorúak bírósága számára – tizenegyet. Szabadlábra helyeznek 48 főt, akik szabadlábon védekezhetnek, 316 főt pedig bizonyítékok híján elengednek. Az állambiztonsági szerveknek 185 letartóztatott személyt adnak át.

szeptember 27.

A poznańi Vajdasági Bíróságon megkezdődik a „hármak pere”, amely 1956. október 8-án fejeződik be ítélethirdetéssel. Ugyanezen a napon kezdődik a „kilencek pere”, amelyben 1956. október 12-én hirdetnek ítéletet.

október 5.

Kezdetét veszi a „tízek pere”, amelyet megszakítanak, ugyanis 1956. november 3-án a poznańi Vajdasági Bíróság kiegészítésre visszaadja az ügy aktáit a vajdasági ügyésznek.

október 12.

Eddig az időpontig 41 vádiratot nyújtanak be a poznańi Vajdasági Bíróságra, összesen 123 személy ellen. Ugyanekkor az ügyészség visszavon tíz vádiratot – ezek 12 személyt érintenek – a bíróságról, viszont nyomozati szakaszban tart még öt eljárás hét letartóztatottal szemben.

október 19-21.

Varsóban tanácskozik a LEMP KB VIII. plénuma, ahol Władysław Gomułkát választják meg a párt élére. Beszédében átértékeli a Poznańi Június addigi megítélését.

június 6.

Gomułka felkeresi a Cegielski Fémműveket. Az egy évvel korábbi eseményekre utalva, beszédében többek közt kijelenti: „A családokban is előfordulnak tragédiák. És bár az érintett család soha nem tudja elfelejteni a történteket, mindig igyekeznek a hallgatás gyászleplét borítani az őket ért tragédiára”.

június

Az 1956-os Poznańi Június első évfordulójának hivatalos megemlékezései. Megalakul a Június 28-a Évfordulós Megemlékezéseinek Városi Bizottsága. A harcokban elesettek sírjára koszorúkat helyeznek. Megemlékezéseket szerveznek a Cegielski Fémművekben és a Vasúti Járműjavító Üzemekben is.