Instytut Pamięci Narodowej

Polskie Miesiące

Grudzień 1981

Poborowi

Poborowi powołani do odbycia dwuletniej zasadniczej służby wojskowej