Instytut Pamięci Narodowej

Polskie Miesiące

Grudzień 1981

Baza Internowanych

Projekt realizowany w związku z 40. rocznicą wprowadzenia stanu wojennego w PRL. Dane w bazie są uzupełniane i aktualizowane. Prosimy o zapoznanie się z Informacjami dla Czytelników oraz Opisami pól. Ośrodki odosobnienia (wersaliki) są skojarzone z Mapą miejsc internowania.