Polskie miesiące

https://polskiemiesiace.ipn.gov.pl/mie/form/r1002714,Janczak-Celina-Antonina.html
2023-12-08, 20:28

Jańczak Celina Antonina

Jańczak Celina Antonina

Dane personalne

Nazwisko i imię: Jańczak Celina Antonina
Data urodzenia: 27-09-1950
Imię ojca: Bolesław

Opis fotografii

Jańczak Celina Antonina, IPN Ka 0169/716/J

Miejsca internowania (a-z)

Kategoria internowania

Informacje o internowaniu

Numer decyzji:
nr III/76
Daty internowania:.
od 14-12-1981 do 01-08-1982 (IPN BU 1460/1) do 21-07-1982 (IPN BU 2431/1) ; internowana w Ośrodku Odosobnienia Katowicach, następnie w Ośrodku Odosobnienia w Darłówku i w Ośrodku Odosobnienia w Bytomiu - Miechowicach (IPN Ka 0169/716/J, decyzja o uchyleniu internowania z dnia 01-08-1982)

Informacje dodatkowe


Działaczka Śląsko - Dąbrowskiego Komitetu Obywatelskiego NSZZ "Solidarność" i Regionalnego Komitetu Obrony Więzionych za Przekonania, członek redakcji "Solidarności Uniwersyteckiej" na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach

Decyzja o internowaniu

Kontakt

Baza jest uzupełniania i aktualizowana wraz z postępem prac. Czytelnicy mogą przesyłać uwagi, poprawki i uzupełnienia do wykazu na adres internowani@ipn.gov.pl. Przed przesłaniem zgłoszenia prosimy o zapoznanie się z polityką prywatności IPN oraz informacjami dla Czytelników nt. dodawania i edycji rekordów.

Opcje strony