Polskie miesiące

https://polskiemiesiace.ipn.gov.pl/mie/form/r1496971,Boczar-Zygmunt.html
2022-12-10, 00:07

Boczar Zygmunt

Boczar Zygmunt

Dane personalne

Nazwisko i imię: Boczar Zygmunt
Data urodzenia: 29-09-1959
Imię ojca: Zdzisław

Opis fotografii

Boczar Zygmunt, IPN Rz 394/36233

Miejsca internowania (a-z)

Kategoria internowania

Informacje o internowaniu

Numer decyzji:
brak numeru; w załączeniu decyzja o uchyleniu internowania nr 1040
Daty internowania:.
od 02-09-1982 do 20-09-1982 (IPN BU 1460/1) / do 27-09-1982 (IPN BU 2431/1)

Informacje dodatkowe


Członek NSZZ "Solidarność" w Przedsiębiorstwie Usług Socjalnych Budownictwa internowany pod zarzutem możliwego naruszania porządku prawnego obowiązującego w czasie stanu wojennego.

Decyzja o internowaniu

Kontakt

Baza jest uzupełniania i aktualizowana wraz z postępem prac. Czytelnicy mogą przesyłać uwagi, poprawki i uzupełnienia do wykazu na adres internowani@ipn.gov.pl. Przed przesłaniem zgłoszenia prosimy o zapoznanie się z polityką prywatności IPN oraz informacjami dla Czytelników nt. dodawania i edycji rekordów.

Opcje strony