Polskie miesiące

https://polskiemiesiace.ipn.gov.pl/mie/form/r17156137558196,Dominiak-Zbigniew-Jozef.html
17.04.2024, 01:37

Dominiak Zbigniew Józef

Dominiak Zbigniew Józef

Dane personalne

Nazwisko i imię: Dominiak Zbigniew Józef
Data urodzenia: 02-01-1929
Imię ojca: Józef

Opis fotografii

Dominiak Zbigniew, IPN Ld 533/185585

Miejsca internowania (a-z)

Kategoria internowania

Informacje o internowaniu

Numer decyzji:
117
Daty internowania:.
od 13-12-1981 do 04-02-1982 (IPN BU 1460/1) / miejsca: od 13-12-1981 Łęczyca, od 07-01-1982 Łowicz, od 10-01-1982 ZK Łódź, od 21-01-1982 Łowicz (IPN Ld 24/33)

Informacje dodatkowe


Był współzałożycielem struktur NSZZ „Solidarność” w Centralnym Ośrodku Badawczo-Rozwojowym Maszyn Włókienniczych „Cenaro” w Łodzi, gdzie wszedł w skład Komitetu Założycielskiego, a następnie Komisji Zakładowej. Od września 1980 r. jako fotograf dokumentował wydarzenia towarzyszące powstawaniu niezależnego ruchu związkowego. Został fotoreporterem Zarządu Regionalnego Ziemi Łódzkiej i wziął udział w I Krajowym Zjeździe Delegatów w Gdańsku. W 1981 r. uczestniczył w pracach redakcji pisma „Żywią i Bronią” (zobacz więcej: katalog BIP IPN, biogram KWIS)

Decyzja o internowaniu

Kontakt

Baza jest uzupełniania i aktualizowana wraz z postępem prac. Czytelnicy mogą przesyłać uwagi, poprawki i uzupełnienia do wykazu na adres internowani@ipn.gov.pl. Przed przesłaniem zgłoszenia prosimy o zapoznanie się z polityką prywatności IPN oraz informacjami dla Czytelników nt. dodawania i edycji rekordów.

Opcje strony