Polskie miesiące

https://polskiemiesiace.ipn.gov.pl/mie/form/r19807,Art-Jedrek-Jedrzej.html
2022-12-09, 23:56

Art Jędrek / Jędrzej

Art Jędrek / Jędrzej

Dane personalne

Nazwisko i imię: Art Jędrek / Jędrzej
Data urodzenia: 13-01-1943
Imię ojca: Eugeniusz

Opis fotografii

Art Jędrek / Jędrzej, IPN Ka 199/9062

Miejsca internowania (a-z)

Kategoria internowania

Informacje o internowaniu

Numer decyzji:
Daty internowania:.
od 15-12-1981 do 15-12-1981 (IPN BU 1460/1), aresztowany w związku ze sprawą karną

Informacje dodatkowe


Etatowy pracownik NSZZ "Solidarność", organizator strajku w kopalni "Julian" w Piekarach Śląskich w dniach od 14-12-1981 r. do 16-12-1981 r., aresztowany 15-12-1981 r., następnie skazany wyrokiem Śląskiego Okręgu Wojskowego we Wrocławiu na 1 rok pozbawienia wolności w zawieszeniu na okres 2 lat i zwolniony z pracy w kopalni. Według zachowanych zapisów ewidencyjno-kartotecznych rejestrowany jako tajny współpracownik pseud. Kowalski (13-10-1982 - 16-08-1983) - IPN BU 2911/1, IPN Ka 00185/1, IPN Ka 00210/1 t. 5, IPN Ka 0297/106, IPN Ka 0297/17.

Kontakt

Baza jest uzupełniania i aktualizowana wraz z postępem prac. Czytelnicy mogą przesyłać uwagi, poprawki i uzupełnienia do wykazu na adres internowani@ipn.gov.pl. Przed przesłaniem zgłoszenia prosimy o zapoznanie się z polityką prywatności IPN oraz informacjami dla Czytelników nt. dodawania i edycji rekordów.

Opcje strony