Polskie miesiące

https://polskiemiesiace.ipn.gov.pl/mie/form/r2241020,Auksztulewicz-Romuald.html
2022-11-26, 14:24

Auksztulewicz Romuald

Zdjęcie zastępcze - Auksztulewicz Romuald

Dane personalne

Nazwisko i imię: Auksztulewicz Romuald
Data urodzenia: 26-10-1953
Imię ojca: Edward

Opis fotografii

brak zdjęcia

Miejsca internowania (a-z)

Kategoria internowania

Informacje o internowaniu

Numer decyzji:
na decyzji brak numeru
Daty internowania:.
od 22-12-1981 do 31-12-1981 (IPN BU 1460/1); aresztowany w związku ze sprawą karną

Informacje dodatkowe


Działacz NSZZ "Solidarność", aresztowany 02-01-1982 r. i 11-02-1982 r. skazany wyrokiem Sądu Śląskiego Okręgu Wojskowego na karę 2 lat pozbawienia wolności oraz karę grzywny, za to, że "w okresie od 13 do 15 grudnia 1981 r. w Jastrzębiu Zdroju, jako członek ZKZ "Solidarność" przy zmilitaryzowanej KWK "Jastrzębie", nie odstąpił od działalności związkowej, która została zawieszona oraz podjął się czynności organizatorskich w strajku załogi, w ten sposób, iż przeprowadził głosowanie co do kontynuowania strajku, przedstawił dyrektorowi i komisarzowi wojskowemu postulaty załogi, informował strajkujących o sytuacji w innych zakładach pracy, zatwierdził listy osób wyznaczonych do zabezpieczenia ruchu kopalni oraz podpisywał przepustki uprawniające do opuszczenia kopalni". Inne miejsce internowania niż na decyzji.

Decyzja o internowaniu

Kontakt

Baza jest uzupełniania i aktualizowana wraz z postępem prac. Czytelnicy mogą przesyłać uwagi, poprawki i uzupełnienia do wykazu na adres internowani@ipn.gov.pl. Przed przesłaniem zgłoszenia prosimy o zapoznanie się z polityką prywatności IPN oraz informacjami dla Czytelników nt. dodawania i edycji rekordów.

Opcje strony