Polskie miesiące

https://polskiemiesiace.ipn.gov.pl/mie/form/r25807695528458,Bakala-Adam.html
2022-12-09, 23:44

Bąkała Adam

Bąkała Adam

Dane personalne

Nazwisko i imię: Bąkała Adam
Data urodzenia: 12-10-1951
Imię ojca: Tadeusz

Opis fotografii

Bąkała Adam, IPN Sz 0012/260 t.2

Miejsca internowania (a-z)

Kategoria internowania

Informacje o internowaniu

Numer decyzji:
64
Daty internowania:.
od 13-12-1981 do 17-03-1982 (IPN BU 1460/1)

Informacje dodatkowe


Członek NSZZ "Solidarność" w Lokomotywowni PKP w Dęblinie. Według zachowanych zapisów ewidencyjno-kartotecznych rejestrowany jako tajny współpracownik pseud. Bug (12-08-1987 - b.d) - IPN BU 2912/1, IPN Lu 00500/3.

Decyzja o internowaniu

Kontakt

Baza jest uzupełniania i aktualizowana wraz z postępem prac. Czytelnicy mogą przesyłać uwagi, poprawki i uzupełnienia do wykazu na adres internowani@ipn.gov.pl. Przed przesłaniem zgłoszenia prosimy o zapoznanie się z polityką prywatności IPN oraz informacjami dla Czytelników nt. dodawania i edycji rekordów.

Opcje strony