Polskie miesiące

https://polskiemiesiace.ipn.gov.pl/mie/form/r379581694,Cichosz-Pilska-Hanna-Stanislawa.html
2023-12-02, 04:12

Cichosz-Pilska Hanna Stanisława

Zdjęcie zastępcze - Cichosz-Pilska Hanna Stanisława

Dane personalne

Nazwisko i imię: Cichosz-Pilska Hanna Stanisława
Data urodzenia: 08-05-1958
Imię ojca: Zygmunt

Opis fotografii

brak zdjęcia

Miejsca internowania (a-z)

Kategoria internowania

Informacje o internowaniu

Numer decyzji:
54/81
Daty internowania:.
od 13-12-1981 do 20-04-1982 (IPN BU 1460/1), do 29-04-1982 (KWIS) / od 17-12-1981 do 29-04-1982; miejsca: od 17-12-1981 Warszawa Olszynka Grochowska, od 15-01-1982 Gołdap (IPN Bi 50/8, KWIS)

Informacje dodatkowe


W latach 1980-1981 była zaangażowana w tworzenie struktur „Solidarności” w Banku PKO Oddział w Łukowie i pełniła tam funkcję przewodniczącej Komisji Zakładowej. W czerwcu 1981 r. została wybrana w skład Prezydium MKZ w Łukowie. Była Sekretarzem MKZ. Współorganizowała i aktywnie uczestniczyła w akcjach plakatowych oraz redagowała i kolportowała ulotki sygnowane przez „Solidarność”. Po 13-12-1981 r. nie zaniechała prowadzenia działalności związkowej i politycznej, aktywnie włączyła się w kolportaż ulotek potępiających wprowadzenie stanu wojennego, w których redagowaniu brała udział (zobacz więcej: biogram KWIS)

Decyzja o internowaniu

Kontakt

Baza jest uzupełniania i aktualizowana wraz z postępem prac. Czytelnicy mogą przesyłać uwagi, poprawki i uzupełnienia do wykazu na adres internowani@ipn.gov.pl. Przed przesłaniem zgłoszenia prosimy o zapoznanie się z polityką prywatności IPN oraz informacjami dla Czytelników nt. dodawania i edycji rekordów.

Opcje strony