Polskie miesiące

https://polskiemiesiace.ipn.gov.pl/mie/form/r4461560093,Biernacka-Elzbieta.html
2022-12-05, 22:25

Biernacka Elżbieta

Zdjęcie zastępcze - Biernacka Elżbieta

Dane personalne

Nazwisko i imię: Biernacka Elżbieta
Data urodzenia: 09-12-1948
Imię ojca: Henryk

Opis fotografii

brak zdjęcia

Miejsca internowania (a-z)

Kategoria internowania

Informacje o internowaniu

Numer decyzji:
43/D/81
Daty internowania:.
od 14-12-1981 do 05-03-1982 (IPN BU 1460/1) / od 16-12-1981 (IPN Sz 264/53 ); miejsca: od 16-12-1981 do 23-01-1982 Lubliniec/Kokotek, od 24-01-1982 do 05-03-1982 Darłówko

Informacje dodatkowe


Członek NSZZ "Solidarność", radca prawny w PZU Częstochowa, internowana z powodu nawoływania do strajku w miejscu pracy. Według zachowanych zapisów ewidencyjno-kartotecznych rejestrowany jako tajny współpracownik pseud. Ewa (16-03-1982 - 01-02-1985) - IPN Ka 00208/1 t. 1, IPN BU 2912/1, IPN Ka 073/1.

Decyzja o internowaniu

Kontakt

Baza jest uzupełniania i aktualizowana wraz z postępem prac. Czytelnicy mogą przesyłać uwagi, poprawki i uzupełnienia do wykazu na adres internowani@ipn.gov.pl. Przed przesłaniem zgłoszenia prosimy o zapoznanie się z polityką prywatności IPN oraz informacjami dla Czytelników nt. dodawania i edycji rekordów.

Opcje strony