Polskie miesiące

https://polskiemiesiace.ipn.gov.pl/mie/form/r4806350,Gleich-Ryszard-Franciszek.html
2022-12-06, 00:55

Gleich Ryszard Franciszek

Gleich Ryszard Franciszek

Dane personalne

Nazwisko i imię: Gleich Ryszard Franciszek
Data urodzenia: 15-08-1927
Imię ojca: Ludwik

Opis fotografii

Gleich Ryszard Franciszek, IPN Wr 0064/504/J

Miejsca internowania (a-z)

Kategoria internowania

Informacje o internowaniu

Numer decyzji:
nr 25/81
Daty internowania:.
od 13-12-1981 do 24-12-1982, 15-05-1982 do 19-05-1982 (IPN BU 1460/1), 13-05-1982 aresztowany w związku ze sprawą karną

Informacje dodatkowe


Współorganizator i działacz Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” w rejonie Kluczborka, członek Międzyzakładowego Komitetu Założycielskiego Ziemi Kluczborskiej, redaktor biuletynu związkowego „Nad Stobrawą”, delegat na I Walny Zjazd Delegatów NSZZ "Solidarność" Regionu Śląsk Opolski, członek Zarządu Regionu, delegat na I Krajowy Zjazd Delegatów Związku. 13 V 1982 aresztowany, w procesie przed Sądem Śląskiego Okręgu Wojskowego 6 VII 1982 uniewinniony (zobacz więcej - biogram ES). Rejestrowany jako tajny współpracownik pseud. Renek (1981-1982) - zapisy ewidencyjno-kartoteczne, teczka personalna: IPN Wr 0064/504/J (zob.: Inwentarz archiwalny IPN).

Decyzja o internowaniu

Kontakt

Baza jest uzupełniania i aktualizowana wraz z postępem prac. Czytelnicy mogą przesyłać uwagi, poprawki i uzupełnienia do wykazu na adres internowani@ipn.gov.pl. Przed przesłaniem zgłoszenia prosimy o zapoznanie się z polityką prywatności IPN oraz informacjami dla Czytelników nt. dodawania i edycji rekordów.

Opcje strony