Polskie miesiące

https://polskiemiesiace.ipn.gov.pl/mie/form/r49725,Cierzniakowski-Andrzej-Jerzy.html
2022-12-08, 03:31

Cierzniakowski Andrzej Jerzy

Cierzniakowski Andrzej Jerzy

Dane personalne

Nazwisko i imię: Cierzniakowski Andrzej Jerzy
Data urodzenia: 18-11-1949
Imię ojca: Zygmunt

Opis fotografii

Cierzniakowski Andrzej Jerzy, KWiS

Miejsca internowania (a-z)

Kategoria internowania

Informacje o internowaniu

Numer decyzji:
18/81
Daty internowania:.
od 13-12-1981 do 08-12-1982 (IPN BU 1460/1) / miejsca: od 13-12-1981 Potulice, od 31-03-1982 Strzebielinek (IPN Gd 159/39)

Informacje dodatkowe


projektant w Biurze Projektowo-Badawczym Budownictwa Ogólnego "Miastoprojekt - Bydgoszcz", w NSZZ "Solidarność" pełnił funkcje członka KZ w "Miastoprojekt - Bydgoszcz", członka Prezydium MKZ, a następnie Zarządu Regionu Bydgoszcz, delegat na I KZD (IPN Sz 0012/260 t.1)

Decyzja o internowaniu

Kontakt

Baza jest uzupełniania i aktualizowana wraz z postępem prac. Czytelnicy mogą przesyłać uwagi, poprawki i uzupełnienia do wykazu na adres internowani@ipn.gov.pl. Przed przesłaniem zgłoszenia prosimy o zapoznanie się z polityką prywatności IPN oraz informacjami dla Czytelników nt. dodawania i edycji rekordów.

Opcje strony