Polskie miesiące

https://polskiemiesiace.ipn.gov.pl/mie/form/r6732816169,Binkowski-Krzysztof-Antoni.html
16.04.2024, 06:19

Bińkowski Krzysztof Antoni

Bińkowski Krzysztof Antoni

Dane personalne

Nazwisko i imię: Bińkowski Krzysztof Antoni
Data urodzenia: 05-07-1958
Imię ojca: Kazimierz

Opis fotografii

Bińkowski Krzysztof, ES

Miejsca internowania (a-z)

Kategoria internowania

Informacje o internowaniu

Numer decyzji:
IIIA-267/81
Daty internowania:.
od 13-12-1981 do 18-12-1981 (IPN BU 1460/1) / od 14-12-1981 do 14 12-1982 (IPN Lu 78/49, KWIS); miejsca: od 14-12-1981 w Ośrodku Odosobnienia w Kielcach-Piaskach, od 18-12-1981 AŚ Radom, od 01-02-1982 Łódź, od 11-02-1982 do 04-06-1982 Łęczyca, od 04-06-1982 Hrubieszów, 18-12-1981 aresztowany w związku ze sprawą karną

Informacje dodatkowe


wiceprzewodniczący Komitetu Zakładowego NSZZ „Solidarność” przy RZPS „Radoskór”, delegat na zjazdy Międzyzakładowej Komisji Założycielskiej „Solidarności” w Radomiu. 18 XII 1981 aresztowany, 23 XII 1982 skazany wyrokiem Sądu Wojewódzkiego w Radomiu na 1 rok więzienia (zobacz więcej - biogram KWiS i ES, Elektroniczny inwentarz archiwalny akt spraw karnych z okresu stanu wojennego)

Decyzja o internowaniu

Kontakt

Baza jest uzupełniania i aktualizowana wraz z postępem prac. Czytelnicy mogą przesyłać uwagi, poprawki i uzupełnienia do wykazu na adres internowani@ipn.gov.pl. Przed przesłaniem zgłoszenia prosimy o zapoznanie się z polityką prywatności IPN oraz informacjami dla Czytelników nt. dodawania i edycji rekordów.

Opcje strony