Polskie miesiące

https://polskiemiesiace.ipn.gov.pl/mie/form/r73387,Bal-Jozef.html
2022-11-26, 13:49

Bal Józef

Zdjęcie zastępcze - Bal Józef

Dane personalne

Nazwisko i imię: Bal Józef
Data urodzenia: 03-03-1930 / 06-03-1930
Imię ojca: Walenty

Opis fotografii

brak zdjęcia

Miejsca internowania (a-z)

Kategoria internowania

Informacje o internowaniu

Numer decyzji:
Daty internowania:.
od 13-12-1981 do 24-12-1981 (IPN BU 1460/1)

Informacje dodatkowe


W 1978 r. był figurantem sprawy operacyjnej krypt. Elektromonter jako osoba rozpowszechniająca wrogą propagandę na terenie zakładu pracy oraz utrzymywanie kontaktów z działaczami WZZ w Katowicach (zobacz więcej - biogram WZZ). Rejestrowany jako tajny współpracownik pseud. Lew / Tomek (1978 - 1990) - zapisy ewidencyjno-kartoteczne, teczka personalna: IPN Ka 00144/4692/ D i J, IPN Ka 00144/3394/J (zob. Inwentarz archiwalny IPN).

Kontakt

Baza jest uzupełniania i aktualizowana wraz z postępem prac. Czytelnicy mogą przesyłać uwagi, poprawki i uzupełnienia do wykazu na adres internowani@ipn.gov.pl. Przed przesłaniem zgłoszenia prosimy o zapoznanie się z polityką prywatności IPN oraz informacjami dla Czytelników nt. dodawania i edycji rekordów.

Opcje strony