Polskie miesiące

https://polskiemiesiace.ipn.gov.pl/mie/form/r81079,Ciecierski-Ryszard-Jan.html
2022-12-05, 22:13

Ciecierski Ryszard Jan

Ciecierski Ryszard Jan

Dane personalne

Nazwisko i imię: Ciecierski Ryszard Jan
Data urodzenia: 21-08-1942
Imię ojca: Michał

Opis fotografii

Ciecierski Ryszard Jan, IPN Wr 012/3196 t. 2

Miejsca internowania (a-z)

Kategoria internowania

Informacje o internowaniu

Numer decyzji:
55/81
Daty internowania:.
od 13-12-1981 do 16-12-1981 (IPN BU 1460/1)

Informacje dodatkowe


przewodniczący KZ NSZZ "Solidarność" w Wyższej Szkole Inżynieryjnej w Opolu (IPN Wr 065/847)

Decyzja o internowaniu

Zobacz więcej (linki)

Kontakt

Baza jest uzupełniania i aktualizowana wraz z postępem prac. Czytelnicy mogą przesyłać uwagi, poprawki i uzupełnienia do wykazu na adres internowani@ipn.gov.pl. Przed przesłaniem zgłoszenia prosimy o zapoznanie się z polityką prywatności IPN oraz informacjami dla Czytelników nt. dodawania i edycji rekordów.

Opcje strony