Polskie miesiące

https://polskiemiesiace.ipn.gov.pl/mie/form/r898068027295,Badora-Marian-Roman.html
2022-12-10, 00:22

Badora Marian Roman

Zdjęcie zastępcze - Badora Marian Roman

Dane personalne

Nazwisko i imię: Badora Marian Roman
Data urodzenia: 26-10-1952
Imię ojca: Edward

Opis fotografii

brak zdjęcia

Miejsca internowania (a-z)

Kategoria internowania

Informacje o internowaniu

Numer decyzji:
Daty internowania:.
od 14-12-1981 do 27-01-1982 (IPN BU 1460/1)

Informacje dodatkowe


Figurant (rozpracowywany) w sprawie operacyjnego sprawdzenia kryptonim "Sanos" (1980- 1980) - kontrola operacyjna osób, które były inspiratorami wstrzymania pracy przez pracowników Oddziału Towarowo-Osobowego PKS w Częstochowie i brały udział w opracowaniu postulatów z żądaniem podwyżki płac i poprawy warunków socjalno-bytowych oraz zmian organizacyjnych w zakładzie pracy.

Kontakt

Baza jest uzupełniania i aktualizowana wraz z postępem prac. Czytelnicy mogą przesyłać uwagi, poprawki i uzupełnienia do wykazu na adres internowani@ipn.gov.pl. Przed przesłaniem zgłoszenia prosimy o zapoznanie się z polityką prywatności IPN oraz informacjami dla Czytelników nt. dodawania i edycji rekordów.

Opcje strony