Instytut Pamięci Narodowej

Polskie Miesiące

Grudzień 1981

Miejsce internowania: Bytom (Miechowice)

Więcej