Instytut Pamięci Narodowej

Polskie Miesiące

Grudzień 1981

Miejsce internowania: Kielce (Piaski)

Więcej