Instytut Pamięci Narodowej

Polskie Miesiące

Grudzień 1981

Miejsce internowania: Zabrze (Zaborze)

Więcej