Instytut Pamięci Narodowej

Polskie Miesiące

Grudzień 1981

Miejsce internowania: Wrocław

Więcej