Polskie miesiące

https://polskiemiesiace.ipn.gov.pl/mie/wszystkie-wydarzenia/czerwiec-1956/ofiary-i-represje/kadra-kierownicza-pozna/113540,Bertrandt-Jozef.html
17.04.2024, 04:18

Bertrandt Józef

Bertrandt Józef s. Kazimierza, ur. 31 VII 1924 r. w Starej Gorzelni gm. Gosławice pow. koniński

Przebieg służby:

5 III 1945 r. - młodszy referent Sekcji II PUBP w Koninie;
1 IV– 15 VII 1946 r. - słuchacz Wojewódzkiej Szkoły Bezpieczeństwa Publicznego w Poznaniu;
15 VII 1946 – referent w PUBP Strzelce Krajeńskie;
1 II 1947 r. – starszy referent p.o. zastępcy szefa PUBP w Strzelcach Krajeńskich;
1 IX 1947 r. – zastępca szefa PUBP w Strzelcach Krajeńskich;
6 IX – 9 X 1947 r. – słuchacz kursu dla zastępców szefów;
1 IX 1948 r. – zastępca szefa PUBP w Rawiczu;
15 IV 1950 r. – zastępca szefa PUBP w Kaliszu;
1 X 1950 r. – starszy referent Sekcji 2 Wydziału III WUBP Poznaniu;
15 IX 1951 – 8.08.1952 – słuchacz rocznej szkoły oficerskiej CW MBP w Legionowie;
8 VIII 1952 r. – starszy referent Sekcji 2 Wydziału VIII WUBP w Poznaniu;
1 XII 1952 r. – naczelnik Wydziału VIII WUBP w Poznaniu;
1 IV 1955 r. – naczelnik Wydziału V WUds.BP w Poznaniu;
28 XI 1956 r. – do dyspozycji komendanta KW MO w Poznaniu;
28 II 1957 r. – zwolniony z Organów BP w związku z reorganizacją;
1 II 1959 r. – przyjęty powtórnie na stanowisko kierownika Grupy Sekcji 2 Wydziału II KW MO w Poznaniu;
1 II 1962 r. – funkcjonariusz stały ze stopniem służbowym KW MO w Poznaniu;
1 VIII 1964 r.– kierownik Samodzielnej Sekcji Paszportów;
1 VIII 1967 r. – zastępca naczelnika Wydziału Paszportów;
1 IV 1974 r. – inspektor Inspektoratu Kierownictwa SB KW MO w Poznaniu;
1 I 1975 r. – starszy inspektor Kierownictwa SB KW MO w Poznaniu;
15 III 1990 r.– zwolniony z MO.

Awanse:
13 VII 1946 – starszy sierżant;
31 XII 1948 – chorąży;
18 VII 1949 r. – podporucznik;
22 VII 1952 r. – porucznik;
21 VII 1954 r. – kapitan;
21 III 1959 r. – kapitan MO;
14 VI 1965 – major MO;
18 IX 1982 r. – podpułkownik MO.

Opcje strony