Polskie miesiące

https://polskiemiesiace.ipn.gov.pl/mie/wszystkie-wydarzenia/czerwiec-1956/ofiary-i-represje/kadra-kierownicza-pozna/113543,Borowski-Franciszek.html
17.04.2024, 04:02

Borowski Franciszek

Borowski Franciszek s. Jana, ur. 5 VIII 1923 r. w Gostyniu

Przebieg służby:

15 II 1945 r. – referent PUBP w Gostyniu;
15 IV 1948 r. – starszy referent PUBP w Strzelcach;
15 I 1950 r. – szef PUBP w Szamotułach;
1 II 1951 r. – zastępca naczelnika Wydziału IV WUBP w Poznaniu;
15 V 1951 r. – szef Referatu Wojskowego Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego nr 1 w Mielcu;
1 IX 1952 r. – szef UBP i powiatu Kalisz;
15 XI 1953 r. – naczelnik Wydziału Kadr WUBP w Poznaniu;
1 IV 1955 r. – naczelnik Wydziału Kadr i Szkolenia WUds.BP w Poznaniu;
1 IX 1956 r. – naczelnik Wydziału III WUds.BP w Poznaniu;
28 XI 1956 r. – starszy inspektor Samodzielnej Grupy Specjalnej KWMO w Poznaniu;
1 XII 1963 r. – naczelnik Wydziału „W” SB KW MO w Poznaniu;
15 V 1965 r. – inspektor Inspektoratu Kierowania Jednostek Bezpieczeństwa KW MO w Poznaniu;
31 V 1970 r. – zwolniony ze służby.

Awanse:

18 VII 1946 r. – plutonowy;
16 VII 1948 r. – chorąży;
22 VII 1950 r. – podporucznik;
21 VII 1951 r. – porucznik;
30 X 1952 r. – kapitan;
16 II 1957 r. – kapitan MO;
2 VII 1959 r. – major MO;
27 VI 1964 r. – podpułkownik MO.

Opcje strony