Polskie miesiące

https://polskiemiesiace.ipn.gov.pl/mie/wszystkie-wydarzenia/czerwiec-1956/ofiary-i-represje/kadra-kierownicza-pozna/113546,Brodziak-Jozef.html
17.04.2024, 04:21

Brodziak Józef

Brodziak Józef s. Adama, ur. 31 I 1920 r. w Poznaniu

Przebieg służby:

20 VII 1945 r. – pracownik biurowy w KWMO w Poznaniu;
15 X 1945 r. – szef Kancelarii Kom. I w Poznaniu;
26 VI 1947 r. – kasjer KWMO w Poznaniu;
15 I 1949 r. – szef Sekcji Finansowej KWMO w Poznaniu;
16 IV 1949 r. – przeniesiony do dyspozycji komendanta KWMO w Poznaniu;
1 VIII 1950 r. – do dyspozycji Szefa WUBP w Poznaniu;
30 IX 1950 r. – starszy cenzor Wydziału Finansowego WUBP w Poznaniu;
1 IX 1952 r. – inspektor Inspektoratu Wydziału Finansowego WUBP w Poznaniu;
1 II 1954 r. – kierownik Sekcji Zaopatrzenia Wydziału Finansowego WUBP w Poznaniu;
1 X 1954 r. – kierownik Sekcji IV Wydziału Finansowego WUBP w Poznaniu;
11 I 1955 r. – p.o. Naczelnika Wydziału Finansowego WUdsBP w Poznaniu;
1 IV 1955 r. – naczelnik Wydziału Finansowego WUdsBP w Poznaniu;
28 XI 1956 - przekazany do dyspozycji Komendanta Wojewódzkiego MO w Poznaniu;
26 II 1957 r. – starszy referent Sekcji Osobowej Wydziału Finansowego KWMO w Poznaniu;
30 XI 1958 r. – zwolniony ze służby w MO.

Awanse:

22 VII 1952 r. – starszy sierżant;
21 VII 1953 r. – chorąży;
20 VII 1955 r. – podporucznik;
18 VII 1956 – porucznik.

Opcje strony