Polskie miesiące

https://polskiemiesiace.ipn.gov.pl/mie/wszystkie-wydarzenia/czerwiec-1956/ofiary-i-represje/kadra-kierownicza-pozna/113549,Domowski-Adam.html
17.04.2024, 04:52

Domowski Adam

Domowski Adam (Abel) s. Szymona (Szlomy), ur. 5 VI 1913 r. w Wołczynie pow. Brześć n. Bugiem

Przebieg służby:

22 IX 1944 r. – tymczasowy kierownik Wydziału Personalnego WUBP w Kielcach;
9 VIII 1945 r. – kierownik Wydziału Personalnego WUBP w Olsztynie;
8 III 1946 r. – starszy referent Wydziału III Departamentu VII MBP;
1 XII 1946 r. – zastępca kierownika Sekcji 2 Wydziału III Departamentu III MBP;
15 VIII 1947 r. – kierownik Sekcji 2 Wydziału III Departamentu III MBP;
23 VI 1948 r. – kierownik Sekcji 1 Wydziału II MBP;
1 VIII 1948 r. – zastępca naczelnika Wydziału I MBP;
1 III 1950 r. – inspektor Biura Specjalnego (na etacie starszego inspektora) MBP;
1 VII 1951 r. – zastępca szefa WUBP w Białymstoku;
1 I 1955 r. – zastępca kierownika WUds.BP w Białymstoku;
1 XI 1955 r. – zastępca kierownika WUds.BP w Poznaniu;
22 XI 1956 r. – do dyspozycji dyrektora Departamentu Kadr i Szkoleń Kds.BP;
28 II 1957 r. – starszy radca Samodzielnego Wydziału Organizacyjnego;
1 VIII 1958 r. – starszy inspektor Departamentu Społeczno – Administracyjnego;
6 X 1959 r. – zwolniony na własną prośbę .

Awanse:

16 II 1945 r. – porucznik;
20 XII 1946 r. – kapitan;
31 XII 1948 r. – major;
20 VII 1955 r. – podpułkownik.

Opcje strony