Polskie miesiące

https://polskiemiesiace.ipn.gov.pl/mie/wszystkie-wydarzenia/czerwiec-1956/ofiary-i-represje/kadra-kierownicza-pozna/113555,Feliks-Dwojak.html
17.04.2024, 05:49

Feliks Dwojak

Feliks Dwojak s. Jana, ur. 23 IX 1924 r. w Radomiu

Przebieg służby:

24 II 1945 r. – funkcjonariusz WUBP w Kielcach;
15 VII 1945 r. – referent p.o. kierownika Sekcji 3 Wydziału I WUBP we Wrocławiu;
1 II 1946 r. – zastępca kierownika Wydziału V WUBP we Wrocławiu;
1 III 1950 r. – p.o. naczelnika Wydziału V WUBP w Łodzi;
10 VII 1951 r. – zastępca naczelnika Wydziału IV Departamentu V MBP;
1 III 1953 r. – naczelnik Wydziału IV Departamentu V MBP;
15 VI 1954 r. – naczelnik Wydziału VI Departamentu III MBP;
1 IV 1955 r. – naczelnik Wydziału IV Departamentu III MBP;
25 VI 1955 – kierownik WUdsBP w Poznaniu;
28 XI 1956 r. – naczelnik Wydziału IV Departamentu III MSW;
1960 r. – starszy inspektor kierownictwa w Centralnym Archiwum MSW;
1 V 1961 r. – zastępca dyrektora Centralnego Archiwum MSW;
30 XI 1965 r. – przeniesiony do dyspozycji Dyrektora Departamentu Kadr i Szkoleń MSW;
1 XII 1965 r. – starszy inspektor do zleceń specjalnych Departamentu Kadr i Szkoleń MSW;
1 IV 1982 r. – starszy inspektor Wydziału IX Biura „B” MSW;
16 V 1990 r. – zwolniony z obowiązków służbowych w związku z nabyciem praw emerytalnych po 45 latach służby.

Awanse:

1 I 1946 r. – podporucznik;
22 VII 1947 r. – porucznik;
1 I 1948 r. – kapitan;
22 VII 1952 - major;
18 VII 1956 r. – podpułkownik;
30 I 1957 r. – podpułkownik MO;
29 VI 1961 r. – pułkownik MO.

Opcje strony