Polskie miesiące

https://polskiemiesiace.ipn.gov.pl/mie/wszystkie-wydarzenia/czerwiec-1956/ofiary-i-represje/kadra-kierownicza-pozna/113558,Forycki-Stefan.html
17.04.2024, 04:23

Forycki Stefan

Forycki Stefan s. Franciszka, ur. 25 VIII 1921 r. w Twardowie pow. jarociński

Przebieg służby:

15 X 1945 r. – młodszy referent PUBP w Bartoszycach;
6 VIII 1946 r. – oficer śledczy WUBP w Olsztynie;
4 I 1947 r. – referent Wydziału ds. Funkcjonariuszy WUBP w Olsztynie;
1 VII 1948 r. – starszy referent Wydziału ds. Funkcjonariuszy WUBP w Olsztynie;
1 II 1951 r. – kierownik Sekcji 2 Wydziału ds. Funkcjonariuszy WUBP w Olsztynie;
1 IV 1951 r. – kierownik Sekcji 2 Wydziału ds. Funkcjonariuszy WUBP w Katowicach;
1 VI 1952 r. – zastępca naczelnika Wydziału ds. Funkcjonariuszy WUBP w Katowicach;
1 IV 1955 r. – zastępca naczelnika Wydziału Kadr i Szkolenia WUds.BP w Stalinogrodzie (Katowice);
1 IV 1956 r. – naczelnik Wydziału Kadr i Szkolenia WUds.BP w Poznaniu;
28 XI 1956 r. – do dyspozycji komendanta KWMO w Poznaniu;
1 I 1957 r. – sekretarz operacyjny kierownictwa Jednostki Bezpieczeństwa KWMO w Poznaniu;
1 III 1958 r. – naczelnik Wydziału Ewidencji Operacyjnej KWMO w Poznaniu;
1 IX 1961 r. – naczelnik Wydziału „C” KWMO w Poznaniu;
30 VI 1977 r. – zwolniony ze służby w MO.

Awanse:

16 XII 1947 r. – chorąży;
31 XII 1948 r. – podporucznik;
30 XII 1949 r. – porucznik;
22 VII 1952 r. – kapitan;
16 II 1957 r. – kapitan MO;
2 VII 1962 r. – major MO;
28 V 1966 r. – podpułkownik MO;
20 VI 1977 r. – pułkownik MO.

Opcje strony