Polskie miesiące

https://polskiemiesiace.ipn.gov.pl/mie/wszystkie-wydarzenia/czerwiec-1956/ofiary-i-represje/kadra-kierownicza-pozna/113564,Glowacki-Mieczyslaw.html
17.04.2024, 05:27

Głowacki Mieczysław

Głowacki Mieczysław Karol s. Karola, ur. 5 IX 1925 r. w Bolesławie pow. Olkusz

Przebieg służby:

28 IX 1944 r. – słuchacz Centralnej Szkoły MBP w Łodzi;
29 I 1946 r. – młodszy referent Wydziału IV WUBP w Białymstoku;
1 II 1947 r. – referent Wydziału IV WUBP w Białymstoku;
1 VI 1948 r. – kierownik Sekcji 5 Wydziału IV WUBP w Białymstoku;
1 VIII 1949 r. starszy referent Sekcji 8 Wydziału IV WUBP w Krakowie;
1 XI 1949 r. – szef PUBP w Brzesku;
16 IV 1951 r. – kurs aktywu kierowniczego MBP;
1 XI 1951 r. – inspektor Inspektoratu MBP;
15 II 1953 r. – zastępca szefa WUBP w Poznaniu;
1 I 1957 r. – II zastępca komendanta KW MO ds. SB w Poznaniu;
1 V 1967 r. – I zastępca komendanta KW MO ds. SB w Poznaniu;
1 II 1968 r. – przeniesiony na rentę.

Awanse:

I 1946 r. – starszy sierżant podchorąży;
22 XII 1947 r. chorąży;
31 XII 1948 r. – podporucznik;
22 VII 1950 r. – porucznik;
30 X 1952 r. – kapitan;
20 VI 1955 r. – major;
16 II 1957 r. – major MO;
8 VII 1960 r. – podpułkownik;
1 VII 1964 r. – pułkownik.

Opcje strony