Polskie miesiące

https://polskiemiesiace.ipn.gov.pl/mie/wszystkie-wydarzenia/czerwiec-1956/ofiary-i-represje/kadra-kierownicza-pozna/113567,Jelen-Bogdan.html
17.04.2024, 04:53

Jeleń Bogdan

Jeleń Bogdan s. Kazimierza, ur. 28 VI 1924 r. w Bytyniu pow. Równe, woj. wołyńskie

Przebieg służby:

1943 – 1944 r. – w oddziale partyzanckim Batalionów Chłopskich;
30 VII 1944 r. – funkcjonariusz w WUBP w Lublinie;
1 VI 1952 r. – kierownik Sekcji Wydziału Śledczego WUBP w Białymstoku;
15 I 1954 r. – zastępca naczelnika Wydziału Śledczego WUBP w Poznaniu;
1 IV 1955 r. – zastępca naczelnika Wydziału VII WUds.BP w Poznaniu;
1 III 1956 r. – p.o. naczelnika Wydziału VII WUds.BP w Poznaniu;
1 IX 1956 r. - naczelnik Wydziału VII WUds.BP w Poznaniu;
31 I 1957 r. – zwolniony;
1 II 1959 r. – ponownie przyjęty – inspektor w Inspektoracie Kierowania Jednostek SB KW MO w Poznaniu;
1 I 1960 r. – kierownik Samodzielnej Sekcji Śledczej KW MO w Poznaniu;
1 VII 1960 r. – naczelnik Wydziału Śledczego KW MO w Poznaniu;
20 X 1985 r. – odwołany do dyspozycji dyrektora Departamentu Kadr MSW wyjechał do ZSRS na kontrakt budowlany do Briańska jako starszy inspektor z ramienia Departamentu V MSW, po miesiącu wrócił na własną prośbę;
6 XII 1985 r. – naczelnik Wydziału Śledczego WUSW w Poznaniu;
15 III 1990 r. – przeszedł na emeryturę.

Awanse:

10 VII 1947 r. – chorąży;
31 XII 1948 r. – podporucznik;
28 XII 1950 r. – porucznik;
21 VII 1954 r. – kapitan;
21 III 1959 r. – kapitan MO;
29 VI 1961 r. – major MO;
14 VI 1965 r. – podpułkownik MO;
27 IX 1982 r. – pułkownik MO.

Opcje strony