Polskie miesiące

https://polskiemiesiace.ipn.gov.pl/mie/wszystkie-wydarzenia/czerwiec-1956/ofiary-i-represje/kadra-kierownicza-pozna/113570,Jeziorkowski-Zenon.html
17.04.2024, 05:47

Jeziorkowski Zenon

Jeziorkowski Zenon s. Franciszka, ur. 9 VII 1928 r. w Nowym pow. Świecie

Przebieg służby:

1 IX 1953 r. – starszy referent sprawozdawczości Wydziału I WUBP w Poznaniu;
1 VI 1954 r. – starszy referent Sekcji 4 Wydziału I WUBP w Poznaniu;
1 IV 1955 r. – p.o. naczelnika Sekretariatu WUds.BP w Poznaniu;
1 VII 1956 r. – naczelnik Sekretariatu WUds.BP w Poznaniu;
1 I 1957 r. – starszy oficer operacyjny Sekcji 3 Wydziału II KWMO w Poznaniu;
1 II 1959 r. – kierownik grupy Wydziału II KWMO w Poznaniu;
2 IV 1966 r. – zawieszony w czynnościach służbowych;
30 IV 1966 r. – zwolniony ze służby.

Awanse:

7 XI 1953 r. – starszy sierżant;
21 VII 1954 r. – chorąży;
20 VII 1955 r. – podporucznik;
16 II 1957 – podporucznik MO;
21 XI 1957 r. – porucznik MO;
22 VII 1962 r. – kapitan MO.

Opcje strony