Polskie miesiące

https://polskiemiesiace.ipn.gov.pl/mie/wszystkie-wydarzenia/grudzien-1970/dokumenty/120737,Wniosek-dot-proponowanych-zmian-w-strukturze-organizacyjnej-i-uzupelnienia-sprze.html
21.02.2024, 09:44

Wniosek dot. proponowanych zmian w strukturze organizacyjnej i uzupełnienia sprzętu specjalnego

wynikających z analizy wydarzeń grudniowych na teremie miasta Gdyni

Opcje strony