Polskie miesiące

https://polskiemiesiace.ipn.gov.pl/mie/wszystkie-wydarzenia/grudzien-1970/dokumenty/120787,Notatka-z-dnia-19-marca-1971-r.html
2023-05-30, 05:47

Notatka z dnia 19 marca 1971 r.

w sprawie uwag krytycznych zgłoszonych pod adresem organów MO w czasie spotkania w Gdańskiej Stoczni Remontowej

Opcje strony