Polskie miesiące

https://polskiemiesiace.ipn.gov.pl/mie/wszystkie-wydarzenia/grudzien-1970/dokumenty/120856,Stenogram-rozmow-telefonicznych-prowadzonych-w-dniu-17-grudnia-1970-r.html
2022-08-07, 23:27

Stenogram rozmów telefonicznych prowadzonych w dniu 17 grudnia 1970 r.

z głównych aparatów sieci rządowej zainstalowanych u Kierownika Sztabu MSW

Opcje strony