Polskie miesiące

https://polskiemiesiace.ipn.gov.pl/mie/wszystkie-wydarzenia/grudzien-1970/dokumenty/120862,Plany-dzialan-MO-w-Gdansku-i-Gdyni-w-grudniu-1970-r.html
2022-08-14, 05:16

Plany działań MO w Gdańsku i Gdyni w grudniu 1970 r.

Opcje strony