Polskie miesiące

https://polskiemiesiace.ipn.gov.pl/mie/wszystkie-wydarzenia/grudzien-1970/dokumenty/120865,Informacja-Prokuratora-Wojewodzkiego-w-Gdansku-o-aktualnym-stanie-i-perspektywac.html
2022-08-08, 00:09

Informacja Prokuratora Wojewódzkiego w Gdańsku o aktualnym stanie i perspektywach

postępowań przygotowawczych wszczętych w związku z wydarzeniami grudniowymi 1970 roku w Gdańsku, Gdyni i Elblągu. Stan na dzień 27 stycznia 1971 r.

Opcje strony