Polskie miesiące

https://polskiemiesiace.ipn.gov.pl/mie/wszystkie-wydarzenia/grudzien-1970/dokumenty/120866,Informacja-Prokuratora-Wojewodzkiego-w-Szczecinie-o-aktualnym-stanie-i-perspekty.html
2022-08-14, 06:08

Informacja Prokuratora Wojewódzkiego w Szczecinie o aktualnym stanie i perspektywach

postępowań przygotowawczych wszczętych w związku z zajściami w dniach 17 i 18 grudnia 1970 r. (stan na dzień 27 stycznia 1971 r.)

Opcje strony