Polskie miesiące

https://polskiemiesiace.ipn.gov.pl/mie/wszystkie-wydarzenia/grudzien-1970/dokumenty/120881,Odpis-listu-Wladyslawa-Gomulki-do-VII-Plenum-KC-PZPR-na-rece-Edwarda-Gierka-z-dn.html
2022-08-14, 06:03

Odpis listu Władysława Gomułki do VII Plenum KC PZPR na ręce Edwarda Gierka z dnia 6 lutego 1971 r.

Opcje strony