Instytut Pamięci Narodowej

Polskie Miesiące

Grudzień 1970

Hasła wywieszane i malowane przez strajkujących robotników Szczecina w grudniu 1970 r. i styczniu 1971 r.

Opcje strony