Polskie miesiące

https://polskiemiesiace.ipn.gov.pl/mie/wszystkie-wydarzenia/grudzien-1970/kalendarium/114842,11-XII-1970-r-piatek.html
22.02.2024, 08:13

11 XII 1970 r. (piątek)

  • 13:30 – Szczecin: komendant wojewódzki MO, przy udziale kierownika administracyjnego KW PZPR, prowadzi odprawę naczelników wydziałów KW MO w sprawie zabezpieczenia akcji „Jesień-70”. Akcja ta miała przeciwdziałać spodziewanym niepokojom społecznym po ogłoszeniu podwyżek.
  • 17:00 – Szczecin: w Prezydium WRN odbywa się odprawa komendantów powiatowych MO i jednostek z terenu miasta. Przekazana zostaje dokumentacja związana z akcją „Jesień-70”. Zostaje uruchomiony węzeł łączności w sztabie KW MO.

Opcje strony