Instytut Pamięci Narodowej

Polskie Miesiące

Grudzień 1970

20 XII 1970 r. (niedziela)

 • 09:00 – Szczecin: zatrzymane zostają dwa samochody rozwożące prasę i papierosy dla „Ruchu” – kierowcy nie chcieli zmazywać haseł malowanych przez robotników, a które łamały blokadę informacyjną narzuconą przez władze, twierdząc, że z tymi hasłami kazał im wyjechać dyrektor. Na polecenie dowództwa dywizji płk Wróblewski zaleca żołnierzom przepuścić do Prezydium WRN delegację (komitet strajkowy) Stoczni Szczecińskiej im. Warskiego jadącą na pertraktacje.
 • 10:50 – Szczecin: cały „Wiskord” strajkuje, powstaje w nim komitet strajkowy.
 • 12:00 – Warszawa: Józef Cyrankiewicz i Zenon Kliszko odwiedzają chorego Władysława Gomułkę w szpitalu. Wizyta trwa dwadzieścia minut. Cyrankiewicz relacjonuje dotychczasowe posiedzenie Biura Politycznego. „A więc na czas choroby ma mnie zastępować Gierek?” – dopytuje Gomułka. Cyrankiewicz na to: „Nie, »Wiesław«. KC nie zgodzi się na takie rozwiązanie”. „To znaczy, że powinienem zrezygnować? Czy tak? A więc rezygnuję” – oświadcza dotychczasowy I sekretarz.
 • 13:15 – Szczecin: delegacja ze Stoczni Szczecińskiej im. Warskiego przybywa do Prezydium WRN.
 • 13:30 – Szczecin: pojawia się informacja, że na terenie Stargardu Szczecińskiego widziany był samochód marki Nysa z napisami: „popierajcie strajk stoczniowców”, „żądamy podwyżki płac”, który skierował się na Szczecin.
 • 14:00 – Warszawa: obraduje Biuro Polityczne. Gierek wymienia nazwiska ludzi, z którymi nie wyobraża sobie współpracy (Kliszko, Strzelecki, Spychalski, Jaszczuk).
 • 15:00 – Gdańsk: zostaje zniesiona militaryzacja portu gdańskiego.
 • 16:00 – Warszawa: rozpoczyna się VII Plenum KC prowadzone przez Józefa Cyrankiewicza. Kandydatura Edwarda Gierka na szefa PZPR zostaje przyjęta w praktyce bez dyskusji.
 • 18:00 – Szczecin: pojawia się informacja o opracowaniu komunikatu porozumiewawczego komitetu strajkowego z miejscowymi władzami, zawierającym 16 punktów, w którym zostały wysunięte postulaty wymagające decyzji władz centralnych. Odpowiedź zostanie podana do wiadomości w ciągu 3–4 dni. Strajk zostaje zakończony.
 • 18:40 – Szczecin: funkcjonariusze pełniący służbę w mieście otrzymują polecenie, by nie legitymować robotników wracających do domu po zakończeniu strajku.
 • 18:40 – Szczecin: pojawia się informacja, że o godz. 17:05 koło kawiarni „Jubilatka” doszło do starcia milicji z grupą ok. 200 osób, którą rozpędzono przy pomocy gazu. W kierunku funkcjonariuszy posypały się kamienie, ktoś rzucił nożem. Powodem wystąpień było wybicie szyby w kawiarni przez nieletniego, którego zatrzymano, a w jego obronie stanęła matka, która „narobiła szumu”.
 • 18:45 – Szczecin: komendant miasta otrzymuje polecenie wysłania dwóch radiowozów w rejon Stoczni Remontowej „Gryfia”, celem poinformowania robotników wychodzących po zakończeniu strajku, że nic im nie grozi, mimo godziny milicyjnej.
 • 19:00 – Szczecin: radiowęzeł Stoczni Szczecińskiej im. Warskiego podaje komunikat, że stoczniowcy nadal strajkują i wystawili nowe pikiety.
 • 20:20 – Szczecin: wysłuchanie przemówienia nowego I sekretarza KC Edwarda Gierka.
 • 21:20 – Szczecin: telewizja przerywa nadawany film i podaje komunikat o treści: „stoczniowcy zostali wprowadzeni w błąd i obecnie trwają obrady” (odwołując przy tym poprzedni komunikat o przystąpieniu stoczniowców do pracy). Reportaż o Szczecinie, przewidziany początkowo na godz. 21:00, zostaje zapowiedziany na godz. 22:40.

Opcje strony