Polskie miesiące

https://polskiemiesiace.ipn.gov.pl/mie/wszystkie-wydarzenia/grudzien-1970/kalendarium/114884,21-XII-1970-r-poniedzialek.html
21.02.2024, 15:14

21 XII 1970 r. (poniedziałek)

 • 06:00 – Elbląg: grupa robotników „Zamechu” wywiesza czarną flagę ku czci zabitych.
 • 06:45 – Szczecin: w „Famabudzie” nadal widoczne są hasła na budynkach. W rejonie zakładu stoją pikiety. Statki do przewozu ludzi do pracy w stoczni oczekują na pracowników. Stocznia Remontowa „Gryfia” kończy strajk, przekazując władzę w ręce dyrekcji i administracji. Port jest odblokowany, pikiety zostają wycofane. W PPDiUR „Gryf” stoją pikiety, delegacja jest w Stoczni Szczecińskiej im. Warskiego. W hucie „Szczecin” odbywa się masówka. FMS „Polmo” podejmuje pracę.
 • 07:40 – Szczecin: port zostaje zablokowany przez pikiety. Strajk w papierni „Skolwin” zostaje przerwany. Władza zostaje oddana na ręce dyrekcji, ale zakład nie pracuje.
 • 08:10 – Szczecin: na Zakładach Odzieżowych „Odra” wisi hasło: „żądamy 30 procent podwyżki, popieramy pracowników stoczni”.
 • 08:17 – Szczecin: na Zakładach Energetycznych przy ul. Malczewskiego wisi hasło: „popieramy stoczniowców – pracujemy dla ludności”.
 • 09:25 – Szczecin: Stocznia Szczecińska im. Warskiego ponownie wystawia pikiety. Na przejeżdżających tramwajach wypisywane są hasła: „Obywatele Szczecina strajk trwa nadal popierajcie nasze żądania”.
 • 09:35 – Elbląg: czarna flaga w „Zamechu” zostaje zdjęta.
 • 09:45 – Szczecin: stoczniowcy do malowania samochodów i tramwajów używają farby olejnej. Kpt. Antoni Danecki otrzymuje polecenie udzielenia pomocy komendzie miasta w zablokowaniu ulic w kierunku Stoczni Szczecińskiej im. Warskiego. Małe grupy ludzi gromadzą się przy parkanach zakładu.
 • 09:50 – Szczecin: kierownictwo sztabu zaleca komendzie miasta, aby izolować wszystkie wozy z hasłami.
 • 10:05 – Szczecin: stoczniowcy malują nowe hasła, np. „Mimo zmian strajk trwa”. Przy przejeździe kolejowym obok Stoczni Szczecińskiej im. Warskiego gromadzi się grupa ok. 50 osób w wieku 20–25 lat.
 • 11:30 – Szczecin: w Szczecińskich Zakładach Biurowych na rogu ul. Ściegiennego i al. Bohaterów Warszawy widnieją hasła: „popieramy strajk stoczniowców, żądamy ukarania winnych zabójstw, żądamy podwyżki płac”.
 • 11:45 – Elbląg: 53 pracowników wydziału turbinowego „Zamechu” wystosowuje petycję, w której domaga się uwolnienia aresztowanych, ukarania winnych znęcania się nad zatrzymanymi, uniezależnienia związków od wpływów partii, przeproszenia robotników za zrównanie ich z chuliganami, ukarania złodziei mienia społecznego, przedstawienia rzeczywistej sytuacji w kraju, podniesienia płac, szczególnie nisko zarabiającym i wielodzietnym. Druga petycja domaga się usunięcia ludzi skompromitowanych w „Zamechu” (sekretarza KZ, sekretarza Rady Robotniczej), umożliwienia zmiany pracy kobietom pracującym na maszynach na lżejszą, podniesienia płac niższego dozoru technicznego.
 • 13:45 – Szczecin: przy ul. Santockiej w przedsiębiorstwie „Hydroma” wystawione zostają dwuosobowe pikiety, które kontrolują pracowników wchodzących i wychodzących. Na budynku Spółdzielni „Moda” przy ul. Krasińskiego widnieje napis: „solidaryzujemy się ze strajkującymi stoczniowcami”.
 • 14:50 – Stargard Szczeciński: strajk w Zakładach Naprawczych Taboru Kolejowego. Wystawione zostają pikiety z biało-czerwonymi opaskami i plakaty o treści: „30 procent podwyżki płac, obniżka cen, rzetelnej informacji bieżącej, ochrona pracujących kobiet”.
 • 15:15 – Elbląg: pracownicy „Zamechu” grożą wykopaniem zwłok zabitego demonstranta i zaniesieniem ich pod KMiP PZPR. Oddziały milicji obstawiają cmentarz.
 • 19:00 – Elbląg: 129 pracowników wydziału formierni staliwa „Zamechu” składa petycję, w której domaga się podwyższenia zarobków o 20 proc., wprowadzenia trzyzmianowego systemu pracy, zniesienia godziny milicyjnej, zwolnienia przypadkowo aresztowanych.
 • 21:45 – Szczecin: komendant miasta otrzymuje polecenie podjęcia dwóch samochodów ze Stargardu Szczecińskiego wiozących delegację strajkujących i nie dopuszczenia ich do spotkania ze stoczniowcami.
 • 22:10 – Szczecin: z huty „Szczecin” przybywa delegat do Stoczni Szczecińskiej im. Warskiego, chce wejść do nowo zorganizowanego komitetu strajkowego i być łącznikiem między tymi dwoma zakładami. Nowy komitet składa się z trójek strajkowych. Przebywa tam kilku delegatów z innych zakładów, którzy wchodzą w skład władz strajkowych, ale chcą opuścić stocznię i pozostać łącznikami.
 • 22:55 – Szczecin: dowódcy ZOMO zostaje wydane polecenie w zakresie demonstrowania sił w rejonie Stoczni Szczecińskiej im. Warskiego.
 • 23:47 – Szczecin: w obrębie bramy głównej ustawia się szpaler stoczniowców w ilości ok. 80 osób. W rejonie bramy kolejowej – ok. 20 osób. W obu miejscach panuje spokój.

Opcje strony