Instytut Pamięci Narodowej

Polskie Miesiące

Grudzień 1981

Wykaz osób przewidywanych do izolacji (DOK_9_Bi_0_47_2227)

Wykaz osób przewidywanych do izolacji na wypadek poważnego zagrożenia bezpieczeństwa wewnętrznego w kraju, wśród których figuruje m.in. Jarosław Kaczyński, s. Rajmunda, ur. 1949 r. z dn. 16 X 1980 r. (IPN Bi 047/2227);

Opcje strony