Polskie miesiące

https://polskiemiesiace.ipn.gov.pl/mie/wszystkie-wydarzenia/grudzien-1981/archiwalia/gdansk/manifestacje-uliczne/119440,Konsulat-Generalny-ZSRR-w-Gdansku.html
2022-01-23, 16:51

Konsulat Generalny ZSRR w Gdańsku

1982-10-11 Uszkodzenia Konsulatu Generalnego ZSRR w Gdańsku

Opcje strony