Instytut Pamięci Narodowej

Polskie Miesiące

Grudzień 1981

Wiersze, pieśni i modlitwy internowanych odnalezione w aktach Alfreda Cofalika, pracownika KWK „Szczygłowice,

organizatora NSZZ „S” i KPN w tej kopalni, internowanego w Zabrzu-Zaborzu, Strzelcach Opolskich i Uhercach (AIPN ka 043/1008, k. 19/2–19/5, 19/7–19/7v, 19/9v–19/11v, 19/13v–19/14v, 19/18–19/18v, 19/25–19/27)

Opcje strony