Polskie miesiące

https://polskiemiesiace.ipn.gov.pl/mie/wszystkie-wydarzenia/grudzien-1981/archiwalia/katowice/bibula-ulotki-wydawnict/119501,Emblemat-Czeslawa-Sobierajskiego-pracownika-KWK-Szczyglowice-internowanego-w-Zab.html
2023-01-31, 16:57

Emblemat Czesława Sobierajskiego, pracownika KWK „Szczygłowice”, internowanego w Zabrzu-Zaborzu (AIPN Ka 043/987, k. 44/1)

Opcje strony