Polskie miesiące

https://polskiemiesiace.ipn.gov.pl/mie/wszystkie-wydarzenia/grudzien-1981/archiwalia/krakow/manifestacje-uliczne/119539,Manifestacja-13-sierpnia-1982.html
2021-10-17, 21:28

Manifestacja 13 sierpnia 1982

Opcje strony