Polskie miesiące

https://polskiemiesiace.ipn.gov.pl/mie/wszystkie-wydarzenia/grudzien-1981/archiwalia/krakow/manifestacje-uliczne/119548,Manifestacja-1-maja-1983.html
2021-10-17, 21:20

Manifestacja 1 maja 1983

Opcje strony