Instytut Pamięci Narodowej

Polskie Miesiące

Grudzień 1981

Pacyfikacja siedziby Zarządu Regionalnego NSZZ „Solidarność” Ziemi Łódzkiej

W dniu 13.12.1981 r. przy ul. Piotrkowskiej 260 w Łodzi; dar prywatny: Jacek Klinkiewicz, Radosław Purgał, Tomasz Stefaniak, Piotr Swaczyna, Marek Wiernik

Opcje strony