Polskie miesiące

https://polskiemiesiace.ipn.gov.pl/mie/wszystkie-wydarzenia/grudzien-1981/archiwalia/lublin/represje-sb/119588,Protokol-zdania-dokumentacji-KZ-NSZZ-S-przy-Zespole-Szkol-Zawodowych-w-Kolbieli-.html
2021-04-21, 07:14

Protokół zdania dokumentacji KZ NSZZ „S” przy Zespole Szkół Zawodowych w Kołbieli w depozyt posterunku MO (k. 31)

Opcje strony