Instytut Pamięci Narodowej

Polskie Miesiące

Grudzień 1981

Zdjęcie K. Hariasza ze strajku okupacyjnego studentów NZS (k. 84)

Opcje strony